Viera nie je zlá, zlí sú len ľudia

16.5.2012

in Náboženstvo a viera

4.00 avg. rating (79% score) - 5 votes

CoexistV médiích slýcháváme doporučení, která víra je a není dobrá. Ten islám je všem podstrkáván jako víra nějakých neznabohů, samých atentátníků, zatímco křesťanství je pokládané za selanku nebeských nauk. Já osobně si nemyslím, že je takovýto úzký pohled na problematiku správný. Ve své podstatě neexistuje žádná špatná víra, existují pouze špatní lidé pokřivující původní věrouku k obrazu svému.

Najednou tady máme nějaký zkreslený model vyhovující podivným politikům. Vyhovující médiím, vyvolávající nějaký akademický model o tom, co je a co není správné. Ve 21. století nemůžeme jako nějací středověcí inkvizitoři ukazovat na pravověrce a kacíře. Tento pohled je naprosto mimo realitu. Víra, to je přeci nějaká cesta jdoucí za dobrem, cesta která má povznést lidského ducha ke spasení. Podívejte se na různé víry. Všechny ať jsou jakékoli, mají jeden společný středobod. Tím společným bodem je nějaký stvořitel, okamžik stvoření přinášející dobro, lásku a naději.

Křesťanství, islám, budhismus, hinduismus, konfucianismus, džinismus a případné další víry nejsou špatné. Všechny jsou stejné. Pokud odhlédneme od historie, pokud odhlédneme od monoteistických a polyteistických odlišností, tak v základu se jedná o jedno a samé. Jděte nějakou cestou a pokud jí půjdete, tak dosáhnete nějakého vyššího duševního stupně. Teď je jedno kdy ho dosáhnete a za jakých podmínek. Z obecné úvahy přeci víra hlásá lásku, porozumění a touhu být šťastný a žít šťastný život. Já nejsem žádný odborník na víry a sekty. Jsem obyčejný amatér. Neznaboh, který není ani pokřtěný, který nevěří v boha. Když jsem jako dospívající tápal ve své odlišnosti. Když jsem hledal porozumění, tak jsem hledal právě v různých vírách.

V knihovně jsem si půjčoval knihy o různých druzích náboženství a sám jsem bez mediálního tlaku přemýšlel o tom, co špatného a dobrého víra lidem dává. Najednou jsem rozkryl tu síť podobností. Tu neskutečnou spleť společných bodů. Lidstvo vedené politiky za účelem zisku, za účelem financí pozdvihovalo to, co je odlišné. Nikdy nepozdvihlo to, co je společné a na čem by se dal složit jednotný svět. Raději jsme jako lidé pohlédli na ty hrůzy, které se dějí. Křesťanství povraždilo stovky milionů, možná miliardy lidí jenom proto, aby se šířilo. Stejně tak islám, ten také přispěl ke svému šíření pomocí meče a později i modernějších vraždících nástrojů.

Obecně platí, že monoteistická náboženství jsou mnohem krvavějšími, než ta polyteistická, i když i zde by se našlo pár výjimek. Víru opět dělají lidé. Pokud někdo víru upravuje podle sebe , má možnost tento způsob pohledu šířit, tak dochází k omylům. Žádná víra není špatná, špatní jsou pouze lidé zneužívající víru ke svému prospěchu. Dnešní tak krásný zglobalizovaný pohled světa uctívání mamonu a chamtivosti vedl k pokřivení různých věrouk a k následnému šíření omylů do všech koutů této planety. Knihy, tam bylo kdysi napsáno jak má původní učení vypadat. Najednou chamtivci, zlí lidé začali používat svůj majetek k přepisování dávných cest ke spasení duše a těla.

Vznikaly nové a novější přepisy, najednou politici, dříve vládci, upravovali víru, aby mohli ovládat poddané. Začali krátit lidská práva, omezovali vzdělanost, omezovali svobodu jedince ve jménu víry. Doposud existují a existovaly ty spisy původní, ale ty ta bohatá vrstva kumulující majetek zatracovala, protože by přicházela o svůj vliv. To se dělo hlavně v křesťanství a v islámu. Víra se stala nástrojem k udržení moci a ne k tomu, k čemu byla původně určena. Devalvovaly se hodnoty. Tato devalvace měla za následek zpožděný kulturní i společenský vývoj.

Převrácení hodnot a zneužití víry, to všechno poškodilo lidstvo a poškozuje dodnes. Lidé si vytvořili zkratky, kterým sami nerozumí. Politici a média jim je poskytnou, tak je to asi správné. Muslim je automaticky terorista, ten špatný a takto to ve jménu mediální sítě a politické moci má zůstat. Je to samozřejmě nesmysl. Přijímáme předsudky xenofobie jako normální součást společnosti. Jak snadno se navyká na řeč peněz a kapitálu. Jak moc krásně se zapomíná na jedince, jeho štěstí a právo na šťastný život. Příslušenství k víře je vnímáno jako příslušenství k vyspělému a zaostalému světu.

Což je velmi špatně. Je jedno, jestli je člověk muslim, křesťan, judaista, budhista, hinduista. Důležité je, že hledá cestu a k té cestě chce dospět za pomoci štěstí a za pomoci dobra. Pravé druhy vyznání toto všechno hlásají. Pomoct druhému, šíření lásky a pochopení. To všechno tyto víry přinášejí. Každá jinou cestou, ale to je přeci jedno. Osobně si myslím, že bychom měli v moderním světě zapomenout na to co je křesťanské, muslimské či jiné. Měli bychom všichni vycházet ze společného jádra a z toho bychom měli vytvářet ten podivný svět.

Podívejme se například na Vánoce. Já si nemyslím, že je zrova šťastné je označovat za křesťanské svátky. Ano, jistě pocházejí z křesťanství a mají základ v pohanském světě. Moderní globální planeta nepotřebuje svátky křesťanské, ona potřebuje svátky, ve kterých si lidé vzpomenou na základní hodnoty. Tyto hodnoty jsou nám všem stejné. Je to láska k bližnímu, chuť pomáhat a chápat toho druhého. To je přeci podstata Vánoc. Místo toho tady máme komerční svátky, ve kterých se oslavují peníze a majetek. A je normální mít svátek, který všem přikáže základní lidské hodnoty? Neměli bychom takovými být stále?

Proč najednou když uslyšíme zkratku, tak zareagujeme rasisticky? Třeba slovo džihád. Jakmile toto zazní, tak je zle a všichni si v hlavách vybaví jedno a jediné. Přitom džihád je myšlen jako boj se sebou samým proti špatným vlastnostem své vlastní povahy. Když se podíváme do Koránu, když se podíváme do starých nauk, najdeme tam tuto definici. To teprve ta politika, peníze a touha ovládat dokázala totálně přehodit výhybku někam jinam. Původně byl džihád něčím jiným a je i dodnes. Vědí toto lidé? Nevědí.

Zkrátka, raději budeme věřit v předsudky a budeme odsuzovat. Konat dobro je v nás zakódováno od okamžiku zrození. Po celý život se snažíme nenávidět. ve jménu toho přeměníme to náboženství k našim potřebám. Svět by si měl uvědomit, které hodnoty jsou stálé a nekonečné. Jsem přesvědčený, že lidé nepotřebují náboženství k tomu, aby šířili dobro, protože dobro v sobě máme každý, teď už zbývá najít touhu toto dobro prosazovat.

Zdroj: http://www.hrebenar.eu/2012/05/vira-neni-spatna-spatni-jsou-lide/

Váš názor nás zaujíma, prosím pridajte komentár:

{ 0 comments… add one now }