Vatikán volá po globálnej genocíde

12.12.2012

in Náboženstvo a viera

4.00 avg. rating (78% score) - 2 votes

Prišlo hlásenie, že Vatikán sa snaží o “nadnárodnú autoritu”, ktorá by mala celosvetovú pôsobnosť a “univerzálnu jurisdikciu”, aby viedla a kontrolovala globálnu ekonomickú politiku a rozhodovanie.

Vatikán volá po globálnej genocídeNový tlak Číny na užší vazby s Ruskem, rostoucí vměšování Spojených národů týkající se kontroly Internetu a poslední poznámky pronesené Katolickou církví, to všechno ukazuje směrem k novému světovému řádu (New World Order), který vytesá do kamene pro svět cestu, ze které se už svět nemusí zotavit. – Activist Post

Dominantní sociální téma: Globálnost je novým dobrem. (Poznámka: Dominantní sociální téma je u Daily Bell vždy mem propagandy mainstremu, který se snaží veřejnosti vnutit, a kterému se oni vysmívají.)

Analýza volného trhu: Podle Andrew Puhanice, přispěvatele na webovou stránku alternativního média Activist Post, volal Vatikán (papež) po světové vládě a Novém světovém řádu (New World Order).

Napsal, že vůdce Katolické církve papež Benedikt XVI. nedávno na Pontifikálním koncilu pro spravedlnost a mír v pondělí 3. prosince 2012 pronesl řeč volající po „konstrukci světové komunity s odpovídající autoritou sloužící společnému blahu lidské rodiny.“

Zde v The Daily Bell jsme měli to štěstí, že máme přítele, který použil překlad této řeči z Googlu a z toho, co mohl říci, potvrdil, že ty zprávy byly přesné. My jsme tu řeč neviděli, ale jsou-li ty zprávy pravdivé, navrhuje Vatikán něco na způsob genocidy.

Zní to příliš otevřeně? Ve 20. století vlády tak či onak vlády povraždily až 150 milionů lidi. Tak co sakra Vatikánu dává jistotu, že světová vláda nebude JEŠTĚ nemilosrdnější?

A vypadá to – z toho, co víme, pokud jsou tedy zprávy přesné – že jen málo pochybností budí to, že papež navrhuje VLÁDU. Zde je z článku více:

Jako prostředek obrany globálního míru a spravedlnosti, je papežovou vizí zřízení Světové vlády a Nového světového řádu (New World Order), o čemž se neočekává, že to bude vytvořeno novou supervelmocí, nýbrž novým správním orgánem, který těm politikům, kteří odpovídají za tvorby rozhodnutí, nabídne kritéria a praktické návody k jejich soudům.

Papeže citovali, jak říká: „Navržený orgán (Světová vláda) by neměl být super-mocí koncentrovanou v rukou mála, kteří by dominovali nade všemi lidmi a vykořisťovali ty nejslabší.“

Papež rovněž popsal svou vizi „morální síly“ a morální autority, která má „pravomoc uplatňovat svůj vliv v souladu s rozumem, která je účastenskou autoritou omezenou ve své jurisdikci zákonem.“

Puhanic poukazuje, že papežovy poznámky jsou v souladu s jejich historií. „Tyto poslední poznámky pronesené papežem a Katolickou církví nepřichází jako žádné překvapení, uvážíme-li, že v roce 2010 Katolická církev usilovala o ustanovení nové Světové centrální banky, která by odpovídala za regulace globálního finančního průmyslu a mezinárodní nabídku peněz.“

Bohužel pro papežův názor týkající světové vlády, jsou tu fakta, která jednoduše vypadají nezpochybnitelně. Čím je větší vláda, tím je nemilosrdnější a nebezpečnější pro lidi, kteří žijí pod její nadvládou.

Papež a Vatikán prý očekávají, že taková vláda by NEMĚLA být vládou supervelmoci? Jak to přesně vědí? Očekávají, že taková vláda poskytne „morální sílu“ a ještě bude „omezená zákonem“.

Tohle je jak z pohádky. Pokud by člověk měl někdy šanci nastolit globální vládu, nebylo by ani omezené ani morální. Celá ta krvavá historie lidstva ukazuje, že moc korumpuje a absolutní moc korumpuje absolutně.

Nejlepším způsobem přežívání lidských bytostí v tomto bědném světě je přes malé skupiny třebas – rodinné, kmenové, klanové a komunitní jednotky, které lidem umožňují rozhodovat o své kultuře, čerpání zdrojů a vzorcích života.

Ten Leviatan, o kterého usiluje Vatikán, musí nevyhnutelně přinést vykořisťování toho nejdrsnějšího druhu, konfiskace, vnucené „normy“, všeobecné trestání a nakonec, jak jsme poukazovali výše, politiky, které budou během času v rostoucí míře vražedné a nevyhnutelně povedou ke genocidě.

Závěr: Existují poučení z historie. Hanba papeži, že je ignoruje.

Zdroj: http://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/1422-vatikan-vola-po-globalni-genocide

Váš názor nás zaujíma, prosím pridajte komentár:

{ 0 comments… add one now }