Semená smrti – Seeds Of Death

9.12.2013

in Zdravie a strava

3.00 avg. rating (67% score) - 1 vote

Semená smrti - Seeds Of DeathTento film odha­ľuje riziká gene­ticky modi­fi­ko­va­nej potravy a pre­zen­tuje vod­cov z radov ved­cov, leká­rov, pro­fe­so­rov, zástup­cov a akti­vis­tov. Uvi­díte korup­ciu okolo gene­ticky modi­fi­ko­va­ných orga­niz­mov (GMO) a pod­vody páchané voči svetu.

Váš názor nás zaujíma, prosím pridajte komentár:

{ 0 comments… add one now }