Rímskokatolícka cirkev je najväčším pokrytcom

4.5.2012

in Náboženstvo a viera

3.79 avg. rating (75% score) - 52 votes

Pápež VatikánŘímskokatolická církev je největším pokrytcem a lhářem na světě. 25. ledna jsou pronášena krásná slova plná pokory a lásky, ale všichni tak nějak vědí, že papežská poslání jsou pouhými lacinnými slovy, kterými se neřídí ani církev, natož papež sám.

Církev organizovaná v Římě je právě tou církví, kteá se jako ztracená ovečka ztratila ze své původní cesty. Dnes nemá zhola nic společného s tím co kdysi kázal Kristus. Papež ani ústředí církve nežije v chudobě a pokoře. Bohatství církevních hodnostářů vůbec nepřispívá k tišení chudoby a hladu ve světě. Naopak papežská kurie šíří po světě staré a neplatné dogma pomáhající celosvětově šířit AIDS. Místo toho aby byla církev opravdu plna pokory a úcty k člověku, tak se řídí starými zkostnatělými pravidly zavedenými kdesi před stovkami let. Podle Bible se nemá člověk soudit a být souzen, ale přesto to církev takto činí.

Zbytečně odmítá formálně podpořit homosexuály. Svým odmítáním církev sama odporuje Kristovu kázání a věrouce. Lidé nemají být souzeni lidmi a přesto papež toto dělá. Veřejně se k takto orientovaným lidem chová s opovržením a neúctou. Kde je ta pokora a láska k bližnímu svému?

Lidská společnost a římští církevní hodnostáři si během staletí z pravé víry udělali jakousi náhradu a po staletí ji vydávají za pravé učení. Jenže tento náhled na církev, který existujem je pouze upravenou verzí vyhovující nejbohatším a nejvlivnějším představitelům papežské delegace. Církev se místo toho, aby pomáhala lidem, stala legálním nástrojem na to jak hromadit majetek, peníze a vliv. Člověk a jeho duše jsou dáno ztracené ve věku staletí.

Zkostnatělý aparát vytvořený umně vytvořenou politikou hlásá světovou pravdu, kterou nikdy vatikánské budovy plné přepychu a noblesy nezažily. Neměla by se snad římskokatolická církev tolik se hlásající k víře připojit k opravdové pomoci chudým a nemocným? Tak mě napadá, co by na celou věc říkal Kristus, kdyby viděl v jakém stavu jeho učení je. Co by na to říkal, že papež se honosí drahými prsteny a tunikami. Co by říkal na to, že v Africe hlady umírají miliony lidí a papežská delegace si žije v naprostém přepychu? Zřejmě by koukal a byl by plný překvapení k čemu všemu došlo.

Církev nevyužívá vůbec svého vlivu na obyvatele této planety. V žádném případě nepřispívá k tišení světového hladu a chudoby. Proč se v daných zemích, ve kterých jsou římskokatolické kostely, neprodají zlaté insignie a za jejich prodej se nepořídí třeba důstojný chudobinec nebo se nerozdává každý den jídlo zdarma? Místo toho si faráři třeba v jižní Americe nebo v Africe nechají nosit jídlo přímo od místních lidí. Že se nestydí. Tito lidé nemají často zhola nic a i přesto církev přijímá dary od těchto lidí.

Římskokatolická církev se zprofesionalizovala na úrovni obchodování. Je to vidět i tady v Čechách. Jdete třeba za farářem jednat o charitativním koncertu v kostele a on vám řekne, že sám to vyjednat nemůže, že se tím zabývá církví najatá agentura. Dobrodiní, které by se mělo rozdávat církví na kila je nyní propůjčeno nějaké firmě, která požaduje za vyřízení dobrodiní nemalý bakšiš pro sebe a pro faráře. Dochází tak k obchodům z kterých bohatne najatá firma a církev samotná.

Dokonce se stalo i to, že když jste šli za farářem, tak napřed se zeptal kulantně co za to. To, že se jednalo o postižené, nebo nemohoucí mu bylo totálně jedno. Nechápu proč církev takto klesla na samé dno. Slovo charitas se stává pro faráře a sluhy Kristovi stejně sprostým jako pro nás ty nejhrubší nadávky. Kdo jiný by tedy měl pochopit pomoc druhému, když ani církev nemá zájem? Kněží hlásající o boží lásce před vyhladovělými obyvateli afrických končin je obrovským cynikem. Oni se láskou nenajedí a pan kněží jim ze svého jídla nedá ani kousek. Ještě přijme pár hrstí jídla donesenými těmito lidmi.

Římskokatolická církev je dnes zkostnatělou bábou odmítající člověka a přijímající luxus a peníze. Nečekám, že by se tato věrouka změnila a zbavila se miliardového nakradeného majetku. Ale mohla by alespoň přijmout člověka takového jaký je bez předsudků, mohla by konečně přestat popírat používání ochran při pohlavním styku. Touto nesmyslnou tézí zbytečně církev nepřímo zabíjí miliony lidí na světě nevyléčitelnou nemocí.

Kázání Urbi et Orbi je největším cynickým a pokryteckým žvatláním. Kéž by alespoň jedna věta vyřčená z úst papeže byla brána vážně a měla i praktický dopad. Jenže to by se tato církev musela sama řídit tím co káže.

Zdroj: http://www.hrebenar.eu/2012/04/rimskokatolicka-cirkev-je-nejvetsim-pokrytcem-na-svete/

Váš názor nás zaujíma, prosím pridajte komentár:

{ 0 comments… add one now }