Budú sa Slováci učiť rómsky jazyk?

8.2.2013

in Slovensko

3.00 avg. rating (67% score) - 1 vote

Ukážka tolerancie, alebo hlúposti národa? Zdravý rozum nám hovorí, že ten kto sa snaží a poctivo pracuje, by nemal doplácať na hlupákov a lenivcov. Nezabúdajme, že medzi extrémnou dobrotou a hlúposťou je len malý rozdiel.

Budú sa Slováci učiť rómsky jazyk?V poslednej dobe začína stupňujúci rómsky problém trápiť čoraz viac Slovákov. Napriek tomu, že nám mnohí politici (modrí, červení aj zelení) po roku 1989 sľubovali, že blížiacu sociálnu katastrofu vyriešia, posun vpred stále nevidíme. Už mnohokrát sme počuli výroky, že pre vyriešenie problému potrebú Rómovia viac tolerancie a času. V tejto súvislosti prišli niektoré múdre hlavy v Košiciach so zaujímavým nápadom.

Policajti a učitelia sa majú kvôli práci učiť rómsky jazyk.

Dôvodom má byť, že sa pri svojej práci denne stretávajú s Rómami, u ktorých často narážajú na jazykovú bariéru. Podla Čl.6 Ústavy, je pritom na území Slovenskej republiky určený ako štátny jazyk slovenčina. Celý projekt sa uskutočňuje s podporou Európskeho fondu sociálneho rozvoja, pričom je naň vyčlenená suma 205.381 eur. Zámerom projektu je údajne prispieť k zlepšeniu životných podmienok obyvateľov Košického samosprávneho kraja (KSK) a maďarskej Boršodsko-Abovsko-Zemplínskej župy.

Myslím, že s ohľadom na vyššie uvedené skutočnosti je vhodné položiť si otázku, či nie je najvyšší čas miesto tolerantného prístupu, siahnuť radšej po tvrdých trestnoprávnych opatreniach.

Slovenská polícia by mala miesto častokrát bezdôvodného pokutovania a šikanovania motoristov, alebo naháňania a monitorovania vymyslených extrémistov, riešiť a trestať trestné činy Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže, hromadne rozšírený medzi Rómami. Len budúcnosť nám ukáže ako sa cigánsky problém na Slovensku vyvinie.

Je možné, že mnohí Slováci sa opäť ukážu ako naivné ovce.

Miesto ochrany svojich práv sa budú radšej všetci učiť po rómsky.

Autor: Marián Mišún ~ Zdroj: Dolezite.sk

Váš názor nás zaujíma, prosím pridajte komentár:

{ 0 comments… add one now }