Ako funguje pozemková mafia na Slovensku

5.2.2013

in Slovensko

3.00 avg. rating (67% score) - 1 vote

Opíšem tu jeden príbeh istého občana žijúceho na Slovensku. Obaja jeho pradedovia boli pred vojnou najbohatší sedliaci v meste, v ktorom vtedy žili. Jeden mal 40 hektárov polí, lesov, sadov a lúk a druhý mal 20 hektárov. Pri riešení navrátenia pozemkov odhalil megakrádež na takýchto vlastníkoch.

Rozkradnuté Slovensko. Ako funguje pozemková mafia? Kedysi v 50tych rokoch pridali komunisti do občianskeho zákonníka paragraf o opustenej pôde. Problém ale bol, že o tom musel rozhodnúť súd. Preto sa vtedy komunisti uchýlili k tajnému vykrádaniu pozemkov. Vedeli, že cez súd im to nikdy neprejde. Tak žijúcich a známych majiteľov potajomky úradne vyhlásili za nezvestných a Mestký národný Výbor (MnV) dal podnet na Okresný národný Výbor (OnV) o prepadnutí pôdy mestu. Potom finančné oddelenie OnV vydalo rozhodnutie o prepadnutí pôdy.

Finančné oddelenie OnV pritom nemalo žiadnu právomoc a príslušnosť rozhodovať o vlastníctve pôdy. Toto zločinecké rozhodnutie katastre akceptovali a pôdu prepísali. Toto sa robilo od 60tych rokov až do decembra 1989. Potom 1.januára 1990 paragraf o opustenej pôde zrušili. Dialo sa to potajomky po celom Československu a vedeli o tom len zasvätení. Rozkradli tak milióny hektárov pôdy po celej republike, ku ktorým sa reštituenti už nedostali.

Oni totiž ani nevedeli, že boli okradnutí. V dedičskom osvedčení dotyčného občana sa písalo o nejakých 1500 m štvorcových údajne majetkovo vysporiadaných. Ale jemu to nedalo a pátral ďalej. Najprv mu nechceli dovoliť nahliadnuť do listu vlastníctva mesta (lebo mal podozrenie) že vraj jeho rodina nebola účastníkom konania. Ale nakoniec po písomnom zdôvodnení mu dovolili nahliadnuť a bol zdesený. Mesto takto nakradlo desiatky hektárov pôdy mnohým občanom dotyčného mesta. A keď sa tento občan na katastri pýtal, či od revolúcie je jediný, kto sa dopátral tak ďaleko, tak pracovníčka sklopila zrak a povedala že pravdepodobne áno. Je to celé jeden veľký zločin na Slovákoch, kedy komunistické špičky rozkradli našu pôdu a teraz si ju ich pohrobkovia rozdávajú. Nemôžu to však dávať zadarmo, tak si to legalizujú kúpou za bagateľ.

Preto sú dnes bežné kauzy, že nejaké mesto predalo pozemky pod cenu. Aby som bol presnejší, väčšina mestských pozemkov po celej republike bola takto scudzená. Pred vojnou mestá a obce nemali žiadne pozemky. Leda tak pozemok pod úradom a požiarnou zbrojnicou. Všetko bolo buď súkromné alebo cirkevné. Choďte na katasterportal.sk a tam si vytiahnite list vlastníctva hocakej obce, lepšie väčšieho mesta. Sústreďte sa na tituly nadobudnutia. Všade kde titul nadobudnutia začína FIN XY/XY to sú nakradnuté pozemky. Napríklad FIN 56/72 boli ukradnuté pozemky č. 56 v roku 1972. Takže tak je to. Môžu si kúpiť aj iní novozbohatlíci pozemok, ak dajú do vačku úradníkovi na meste. Ale väčšinou to vlastne darujú svojim. Tá kúpa je len zásterka, legalizovanie nadobudnutia.

Oni to vtedy robili prefíkane. Vybrali si určitú časť poľa, ktoré bolo od starých dôb na mapách rozdelené na slížiky. Potom proste vysekli z poľa jednu veľkú parcelu 1-5 hektárov a tú prečíslovali. Vlastníkov, ktorí mali smolu a ich parcela tam spadala vyhlásili potajomky úradne za nezvestných a ani o tom nevedel, že o to prišli. Mnohé rodiny pri reštitúciách ani nemali v osvedčení tento pozemok spomenutý. Rodina tohto občana mala to šťastie, že mali poctivého notára, ktorý to tam aspoň spomenul s poznámkou že je to majetkovoprávne vysporiadané. Inak by sa ani tento občan k tomu nedopátral. Keď chcel dať na katastri návrh vkladu na ich ukradnutý pozemok, tak mu to odmietli prijať. Pritom kataster je povinný prijať každý návrh na vklad a navrhovateľ má potom mesiac na dodanie podkladov. Neprijmú to, lebo vedia, že to po mesiaci nebudú môcť zrušiť. Katastre s mestami a obcami sú v tomto jedna mafia komunistických pohrobkov.

Ako zaúradovala pozemková mafia a politici

Pred cca tromi či štyrmi rokmi bolo možné vytiahnuť na internete z katastra SÚHRNNÝ LIST VLASTNÍCTVA, kde boli všetky zložky s parcelami a nadobúdacím titulom. Dnes je to už problém, lebo to už nejde – a človek sa musí manuálne prehrabávať cez stovky listov vlastníctva. Asi to urobili zámerne. Pri niektorých mestách sa ukazuje, že tituly FIN XY/XY zlegalizovali v rokoch 1998 až dodnes, kedy prebiehali komisie ROEP. To bola komisia na dohľadávanie a identifikáciu pozemkov nezistených vlastníkov. Takže dnes mnoho miest namiesto FIN XY/XY má pri KRADNUTÝCH POZEMKOCH ROEP XY/XY. Sťahovaním katastrov na základe zmien okresov sa STRÁCAJÚ z fyzických listov vlastníctva najdôležitejšie dokumenty, takže zahladzujú stopy. Je tu podozrenie, že mestá ktoré ešte nestihli pozemky s titulom FIN XY/XY zlegalizovať cez ROEP, to po zverejnení budú narýchlo robiť, aby zahladili stopy. A také masívne zmeny budú musieť robiť za výdatnej súčinnosti katastra s oboma prižmúrenými očami.

Autor: V. Pavlík ~ Zdroj: https://www.facebook.com/Anonymous.Slovensko.UK

Váš názor nás zaujíma, prosím pridajte komentár:

{ 0 comments… add one now }